Rookmelderwedstrijd 2018

Hulpverleningszones Vlaams-Brabant Oost, Vesdre-Hoëgne & Plateau en Fluvia winnen elk 500 rookmelders in de rookmelderwedstrijd van FOD Binnenlandse Zaken. De laureaten dienden brandpreventieprojecten in die moeten zorgen voor voldoende en goed werkende rookmelders in woningen. Zo lanceerde Vlaams Brabant Oost een website Leefbrandveilig.be, maakte Vesdre-Hoëgne & Plateau een video over rookmelders en organiseerde Fluvia een pop-upwinkel ‘Brandpreventieadviseur’.

Van 8 tot 23 september 2018 vond de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. Dit jaar zette de campagne “Elke rookmelder telt” in op voldoende en goed werkende rookmelders.

Met deze rookmelderwedstrijd beloont de FOD Binnenlandse Zaken hulpverleningszones die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker zetten.

De hulpverleningszones met de meest originele insteek om de slogan “Elke rookmelder telt” in de praktijk te brengen werden daarbij geselecteerd.

Naast originaliteit waren ook haalbaarheid, kostprijs, zichtbaarheid, toegankelijkheid en doel elementen in de beoordeling van de preventieprojecten.

1
Rookmelderwedstrijd 2018

Verscheidenheid van de 3 bekroonde projecten

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Leef Brandveilig!

Leef Brandveilig! bestaat vnl. uit de ontwikkeling van  digitaal en geprint beeldmateriaal rond brandveiligheid en dan in de eerste plaats de belangrijkste thema’s: rookmelders en vluchtplan.  Het speelt echter ook snel in op actuele seizoensgebonden thema’s zoals bvb. BBQ of onkruidbestrijding met gasbranders.  Dit beeldmateriaal wordt gebruikt op de website www.leefbrandveilig.be en op sociale media.

Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en Oscare vzw, maar intussen zijn ook 10 andere hulpverleningszone in Vlaanderen mee ingestapt en gebruiken deze ook het beeldmateriaal van Leef Brandveilig! tijdens  voorlichtingsmomenten, opendeurdagen en infostanden.

Uit het juryrapport: “Leefbrandveilig heeft intussen een heel verhaal ontwikkeld over brandveiligheid, maar ook ruimer bvb. met aandacht voor veilig zonnen.  Het speelt in op specifieke risico’s, maar ook op maatregelen en doet dat telkens met een herkenbare layout en de personages van de familie Van Vlam.  Het is ook knap dat de boodschappen snel op de actualiteit kunnen inspelen. Zowel het plaatsen van voldoende rookmelders als het hebben van een vluchtplan is duidelijk aanwezig in de boodschappen op de website en sociale media.  Het materiaal wordt ook afgedrukt zodat het bruikbaar is op opendeurdagen en infomomenten.  En sinds kort is er ook het voertuig waarmee de BPA de baan op kan en kinderen, ouders, studenten, enz… op een speelse wijze aan de tand kan voelen over hun kennis van de brandveiligheid.”

Hulpverleningszone Vesdre-Hoëgne & Plateau

Avant qu'il ne soit trop tard!

Zone VHP heeft een filmpje gemaakt waarin een gezin tijdig verwittigd wordt door een rookmelder nadat er brand uitbreekt.  De verschillende stappen die mensen best nemen in geval van brand komen in het filmpje aan bod en dit in de juiste volgorde.  Zo denkt de vrouw eerst aan evacueren en gaat daarom eerst de kinderen wakker maken en gaat samen met hen naar buiten, waarna ze pas de brandweer belt met de 112-app. Daarna spoelt het filmpje terug en zie je wat er gebeurt als de rookmelder nog in de verpakking is blijven zitten.

Het filmpje wordt vertoond in gemeentehuizen en in OCMW’s en maakt tevens publiciteit voor de opendeurdag die gehouden werd tijdens de Veertiendaagse van de Veiligheid. 

Uit het juryrapport: “De film is zeer knap gemaakt en spreekt alleen al daardoor aan.  De handelingen stemmen overeen met diegene die vooropgesteld worden (rookmelder plaatsen, kinderen wakker maken, naar buiten gaan en dan brandweer bellen).  Er is zelf een knipoog naar het feit dat er een rookmelder nog in de verpakking aanwezig is. Het filmpje is vrij lang waardoor deze minder geschikt is voor publiciteit, maar via de gemeenten en OCMW kan deze wel breed getoond worden.  Ook tijdens voorlichtingsmomenten is deze film zeer bruikbaar.”

Hulpverleningszone Fluvia

BPA pop-upwinkel

Op 3 verschillende locaties in de zone (Menen, Kortrijk en Waregem) opent Fluvia tijdens de maand september een tijdelijke advieswinkel of pop-up store  waar je gratis advies over brandveiligheid kan komen shoppen. 

Aan de hand van decors, foto’s, video kan men de impact van een brand ervaren en de gevaren in verschillende ruimten van de woning leren kennen. Maar men krijgt er tevens info van een brandpreventieadviseur die geen fysieke goederen verkopen, maar ‘kennis’. Daarnaast wordt in de winkel ook reclame gemaakt voor BE-alert en de 112-app.

Uit het juryrapport: “De pop-upwinkel is een mooi uitgewerkt concept waarin enerzijds via herkenbare voorwerpen op de risico’s in de woning kan gewezen worden.  Daarnaast kan je in de pop-up-shop ook speelse activiteiten doen (zoals de VR-filmpjes van Zaanstreek-Waterland proberen of een quiz spelen). Het concept is tevens aanpasbaar waardoor er kan ingespeeld worden op nieuwe risico’s.  De layout is mooi verzorgd en de risico’s zijn herkenbaar in beeld gebracht.”

 

1
Verscheidenheid van de 3 bekroonde projecten

Nog steeds veel doden bij woningbranden

Het plaatsen van rookmelders en het uitwerken en bespreken van een vluchtplan zorgen ervoor dat je tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt.

Het belang hiervan kan niet onderschat worden. Er vallen in België namelijk nog altijd gemiddeld meer dan 6 doden per miljoen inwoners.

 

In 2018 vielen tot nu toe 40 dodelijke slachtoffers. Dat betekent dat we eind dit jaar weer in de richting van 50 dodelijke slachtoffers gaan. Elk slachtoffer is er één te veel. Daarom blijft de FOD Binnenlandse Zaken, samen met de hulpverleningszones, de burger actief bewust maken van brandrisico’s om het aantal slachtoffers van woningbrand en CO-vergiftiging te verminderen.

1
Nog steeds veel doden bij woningbranden

Meer info

Gaetan Willems
Communicatieverantwoordelijke
[email protected]
T 02 557 35 31
M 0476 96 94 28

1
Meer info