foot

Veel supporters popelen om terug te kunnen keren naar het stadion. Bij een voetbalclub betrokken zijn, heeft immers voor velen een belangrijke sociale waarde, zelfs meer nog dan een sportief element. Het Fonds Jo Vanhecke, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting met de steun van de Voetbalcel AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, steunt daarom jaarlijks projecten van voetbalclubs die inzetten op verbondenheid en inclusie, en/of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal bevorderen. Dit jaar zijn zeven projecten geselecteerd.

0

Fonds Jo Vanhecke: editie 2020

Ook al kan er momenteel jammer genoeg niet gevoetbald worden – noch getraind, noch wedstrijden gespeeld – en staan de sociale contacten rond de sport op een laag pitje, toch blijven veel voetbalclubs begaan met hun werk om de sfeer op en rond het veld positief en veilig te houden. Het Fonds Jo Vanhecke onderbreekt evenmin zijn jaarlijkse opdracht om steun te geven aan projecten die de sociale cohesie via het voetbal versterken en de veiligheid verhogen. Het beoogt innovatieve oplossingen voor een nauwe samenwerking met de supporters en het versterken van de rol en het imago van de Supporters Liaison Officer.

Het Fonds kon dit jaar 7 projecten selecteren, die een financiële steun krijgen van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om zes initiatieven in Vlaanderen en een in Wallonië. Samen krijgen zij in totaal 37.000 euro. Een rode draad doorheen deze projecten is dat de supporters(verenigingen) actief worden betrokken om samen aan de best mogelijke sfeer te werken.

Het was een eer om als voorzitter van de jury gevraagd te worden voor het Fonds Jo Vanhecke. Samen met alle juryleden hebben we in eer en geweten overlegd. Ik heb een goed gevoel bij alle projecten die weerhouden zijn. Dit toont aan dat de voetbalclubs hun verantwoordelijkheid willen opnemen om een goede sfeer rond het voetbalgebeuren te stimuleren.

Jeroen Simaeys, ex-profvoetballer, kinderpsycholoog en analist bij PlaySports.

1
Fonds Jo Vanhecke: editie 2020

Selectie 2020

Zo maakt Club Brugge een videoreeks ‘This is your Captain speaking’, waarin de ploegkapitein de fans oproept tot een positieve sfeer, zonder geweld, spreekkoren of negatief supportersgedrag. KV Kortrijk zet in op ‘Positief Supporteren’, met onder meer een nieuwe website: wie zich registreert, kan pushmeldingen ontvangen (Vb : opstelling, geen pyro in onze vakken, applaus voor de scheidsrechter,…) busverplaatsingen registreren, anonieme meldingen doen… 

SV Zulte Waregem ziet de steun verlengd voor zijn projecten van alcohol- en drugspreventie, i.s.m. de Stad Waregem en de werkgroep middelenpreventie. Ook de KAA Gent Foundation krijgt steun voor een drugpreventieproject om het gebruik van verdovende middelen in het stadion maar ook daarbuiten terug te dringen.

Bij KV Mechelen trekt het Supportersorgaan Malinwa een project om pyrotechnisch materiaal uit het stadion te houden, in samenwerking met de Supporters Liaison Officers, de club, de cel Veiligheid en de sfeergroepen, en in nauw contact met de lokale politiedienst en vertegenwoordigers van FOD BZ. Ook Cercle Brugge werkt samen met de fans aan een actieplan om pyrotechnische materiaal te weren, omdat dit heel wat gevaren met zich meebrengt voor supporters (brandwonden en andere lichamelijke letsels). 

Aan Franstalige kant steunt het Fonds een preventiecampagne van de Fondation Sporting de Charleroi tegen alle vormen van uitsluiting, met een focus op racisme. Daarin zit een pedagogische reis naar Auschwitz vervat.

Meer info over de projecten

1
Selectie 2020

Over het Fonds Jo Vanhecke

Jo Vanhecke was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het Standing Committee on the European Convention Violence van de Raad van Europa. Hij stond aan de wieg van een gecoördineerde aanpak van voetbalgeweld met een combinatie van preventie en repressie. Na zijn onverwachte overlijden in 2015 namen zijn collega’s het initiatief een Fonds op te richten om zijn nagedachtenis te eren. Het Fonds Jo Vanhecke werd zo opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting, met de steun van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro League.

1
Over het Fonds Jo Vanhecke