Ook het voetbal, de passie van velen, is noodgedwongen in een kader van beperkende maatregelen geperst. Maar veel clubs, spelers en supporters tonen zich veerkrachtig. Het Fonds Jo Vanhecke steunt dit jaar zes projecten die al vooruitkijken om de communicatie te verbeteren, de stewards op te leiden of de ontsmetting van materialen efficiënter aan te pakken. Samen krijgen zij 72.000 euro aan steun.

foot

Het Fonds Jo Vanhecke, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting met de steun van de Voetbalcel van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, steunt jaarlijks projecten van voetbalclubs die inzetten op verbondenheid en/of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal bevorderen.

De COVID-pandemie heeft het begrip veiligheid een ruimere invulling gegeven. Het Fonds heeft het oren naar de bekommernissen van (supporters)clubs om coronaregels goed in te voeren en op te volgen, ticketbeheer te moderniseren en supportersstromen te beheren, en het comfort van de supporters te bewaken wanneer ze opnieuw naar de tribunes kunnen. Daarom stimuleerde het Fonds de voetbalverenigingen dit jaar om projecten rond technologische en digitale toepassingen in te dienen.

Dit leidde tot de selectie van zes projecten, die een financiële steun krijgen van maximaal 20.000 euro. Het gaat om vier clubinitiatieven in Vlaanderen, een in Wallonië, en een opleidingsproject voor stewards van de KBVB. Samen krijgen zij in totaal 72.000 euro.

"Als voorzitter van de jury ben ik heel tevreden met de 6 geselecteerde projecten. Het toont aan dat stakeholders binnen de voetbalwereld (voetbalclubs en federatie, supportersverenigingen) op een innovatieve manier nadenken om het voetbalgebeuren in het algemeen op een veilige en gastvriendelijke manier te organiseren. De ingediende projecten tonen aan dat er hierbij een centrale plaats wordt gegeven aan de supporters, als een van de zeer belangrijke actoren."

Guy Theyskens, Federale Politie, Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

0

De projecten

OHL gaat samen met zijn supporters een app (laten) ontwikkelen die de toegankelijkheid en veiligheid in het stadion verhoogt: een virtual tour toont de kortste weg naar een zitplaats, de fanhost vindt snel de supporters met specifieke noden (slecht te been, slechtziend…), communicatie.

KV Kortrijk gaat zijn digitale informatiekanalen vervolledigen met een applicatie voor smartphone, om nog vlotter te communiceren. In de app komt een tool om zaken te melden, zoals racisme, problemen aan de bar, iets kapot… Omgekeerd zal de club de supporters ook kunnen bevragen.

Supportersparticipatie is statutair ingebed bij KVMechelen, met vertegenwoordiging in de beleidsstructuren. Het SupportersOrgaan Malinwa vzw zet een online platvorm op om efficiënt de mening van de supporters te horen, via o.a. enquêtes over hangende beslissingen, maar ook vrij te posten suggesties, vragen of bezorgdheden.

En ook Standard Luik wil een applicatie lanceren om nog vlotter te communiceren met zijn supporters. Via ‘Le Helpdesk des Rouches’ zullen zij hun feedback en suggesties kunnen doorgeven, om het onthaal en het comfort in het stadion permanent te verbeteren.

Het departement veiligheid van de KVBV werkt aan verschillende projecten om de stewarding te valoriseren. Het gaat onder meer een aanbod aan e-learnings, in het Nederlands en het Frans, uitwerken die stewards op hun eigen tempo kunnen volgen.

En tot slot, van een andere orde, gaat er ook steun naar K.SK Heist, dat inzet op een veiliger gebruik van trainingsmateriaal en een ontsmettingsmachine ontwierp voor ballen. Zo houdt de club de kosten van ontsmetting onder controle, en houdt ze er op langere termijn rekening mee dat de coronapandemie niet de laatste is waarmee we geconfronteerd worden.

1
De projecten

Over het Fonds Jo Vanhecke

Jo Vanhecke was directeur van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en voorzitter van het Standing Committee on the European Convention Violence van de Raad van Europa. Hij stond aan de wieg van een gecoördineerde aanpak van voetbalgeweld met een combinatie van preventie en repressie. Na zijn onverwachte overlijden in 2015 namen zijn collega’s het initiatief een Fonds op te richten om zijn nagedachtenis te eren. Het Fonds Jo Vanhecke werd zo opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting, met de steun van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro League.

1
Over het Fonds Jo Vanhecke

Contact en info

Erika Racquet
02-549 02 56
0477-77 88 02

Maxim Horion
Algemene Directie Veiligheid en Preventie FOD Binnenlandse Zaken
0478-10 5137

1
Contact en info