Ook dit jaar waren de ingediende brandpreventieprojecten rond het thema “Doe de deur dicht!” zeer gevarieerd. Brandweer Zone Rand realiseerde een rode deur als publiekstrekker voor een preventiestand, Brandweer Zone Antwerpen ontwikkelde een project voor sensibilisering van de eigen medewerkers en bij Vlaams Brabant Oost lag de focus op het vluchtplan waarbij gesloten deuren van belang zijn.

Van 14 tot 29 september 2019 vond de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. Dit jaar lag met de slogan “Doe de deur dicht!” de focus op gesloten binnendeuren.

Met deze rookmelderwedstrijd beloont de FOD Binnenlandse Zaken hulpverleningszones die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker zetten.

De laureaten zijn die hulpverleningszones die de slogan “Doe de deur dicht!” op de meeste originele, effectieve, doelgerichte en creatieve wijze, samen met hun partners, in de praktijk omzetten.

0

Brandweer Zone Rand - De rode deur

rookmelder

Er werd een Rode Deur gemaakt die kan geplaatst worden op markten, pleinen, straten, ... Hiermee wil men de bevolking sensibiliseren omtrent het belang van een gesloten deur en het plaatsen van voldoende rookmelders.

De bedoeling van de deur is de nieuwsgierigheid van de mensen te prikkelen (openen ze de deur of laten ze hem dicht?).

Als de deur geopend wordt klinkt er het signaal van een rookmelder en zien de mensen een muur van vlammen met de boodschap rond het plaatsen van rookmelders, het opmaken van een evacuatieplan, het belang van gesloten deuren en het alarmeren van de hulpdiensten.

Vanop afstand wordt de deur geobserveerd en mensen die de deur openen worden aangesproken en ingelicht over de gevaren van brand en het belang van gesloten deuren.

Uit het juryrapport: “De rode deur is een uitstekende publiekstrekker bij allerlei evenementen. De preventieboodschap 'Doe de deur dicht' is meteen duidelijk. Het belang van rookmelders is ook handig geïntegreerd.

De ludieke aanpak zorgt ervoor dat een breed publiek kan worden bereikt.

Het is mogelijk om de deur 'standalone' te gebruiken maar even goed onder begeleiding van een brandpreventieadviseur.

Een minpuntje is dat er slechts 1 partner bij het project van de hulpverleningszone is betrokken. Samen met de beperkte verspreiding maakt dit dat slechts een beperkt aantal mensen kan worden bereikt."

Meer informatie over dit project: Philip De Vos – Coördinator Brandveilig Samenleven Brandweer Zone Rand – 03 369 85 94

1
Brandweer Zone Rand - De rode deur

Brandweer Zone Antwerpen - Vegen voor eigen deur - #WeesOnzeHeld

brandveiligheid

Deze campagne viseert om collega's en burgers bewust maken van het belang van rookmelders én het sluiten van deuren.

In 2017 werd een interne campagne gestart (Vegen voor eigen deur) waarbij alle medewerkers werden opgeleid. Deze campagne is herhaald in 2018. Bij alle kazernes werden aan de branddeuren stickers aangebracht met de slogan 'Doe de branddeur dicht'. Dit thema werd ook mee opgenomen in de andere lopende projecten (Familiehulp, sensibilisering van kinderen,...). Er ligt een infofiche op de tafels in de hoofdkazerne waar de voorbesprekingen plaatsvinden op de preventiedienst. Met de start van de campagne #WeesOnzeHeld was dé preventietip van februari 'Doe de deur dicht'. Hierbij werden op Facebook filmpjes gepost die mee door eigen personeel thuis gefilmd waren.

Uit het juryrapport: “Slim gezien om van elke brandweerman een ambassadeur voor brandveiligheid te willen maken. En om dus de preventiegedachte te laten primeren. Diezelfde preventieboodschap wordt ook op subtiele wijze uitgedragen bij de sensibilisering van burgers (aan kinderen en bezoekers maar ook via sociale media). Het project is ook weldoordacht, geëvalueerd en aangepast binnen een lerende organisatie. Hoewel het aantal partners beperkt blijft, wordt wel een groot publiek bereikt. Elke brandweerman in de zone heeft bijvoorbeeld ook familie en vrienden die betrokken kunnen worden bij de preventieboodschap. De jury apprecieerde de geleverde inspanning, over meerdere jaren verspreid en gaandeweg aangepast."

Meer informatie over dit project: Kristof Geens – Woordvoerder Brandweer Zone Antwerpen – 0476 99 13 76

1
Brandweer Zone Antwerpen - Vegen voor eigen deur - #WeesOnzeHeld

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost - Ben jij sneller dan de brandweer?

brandveiligheid

Binnen de optiek van een drastische daling van het aantal doden en gewonden door brand wil dit project burgers bewust maken van het belang van het plaatsen van voldoende hoorbare rookmelders en een afgesproken vluchtplan, waarbij het sluiten van de deuren op weg naar buiten specifiek in de aandacht wordt gezet.

Het project ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ bevat nieuwe campagnebeelden, een nieuwe flyer, een mailbanner en een vluchtspel.

Het algemeen campagnebeeld ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ wijst op het belang van een afgesproken verzamelplaats buiten.

De nieuwe flyer ‘Bij brand heb je maar 3 minuten!’ verduidelijkt de 6 belangrijke stappen die je moet ondernemen in geval van brand.

"Het vluchtspel ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ kan gespeeld worden door kinderen vanaf 5 jaar. Ze leren op een speelse manier hoe belangrijk het is om vluchtwegen vrij te houden en deuren te sluiten.

Uit het juryrapport: “Dit project vertrekt vanuit een breed perspectief (minder slachtoffers door woningbranden) maar focust tegelijkertijd op concrete aspecten ervan (in dit geval 'sluit de deur bij het vluchten'). De jury vond het een mooi en kleurrijk project dat zeer visueel georiënteerd is en daardoor een breed publiek kan aanspreken. Zij was in het bijzonder gecharmeerd door het vluchtspel dat op ludieke en interactieve wijze de belangrijkste boodschap in beeld brengt. Het aanbod van de verschillende preventieboodschappen zou wel kunnen verhinderen dat die boodschappen allemaal goed terecht komen bij het doelpubliek. Maar aan creativiteit in ieder geval geen gebrek!"

Meer informatie over dit project: Tim Renders – Brandpreventieadviseur Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost – 0486 69 74 76

1
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost - Ben jij sneller dan de brandweer?

Nog steeds veel doden bij woningbranden

Het plaatsen van rookmelders en het uitwerken en bespreken van een vluchtplan zorgen ervoor dat je tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt.

Het belang hiervan kan niet onderschat worden. Er vallen in België namelijk nog altijd gemiddeld meer dan 6 doden per miljoen inwoners.

sécurité incendie

In 2019 vielen tot nu toe 44 dodelijke slachtoffers. Dat betekent dat we eind dit jaar weer naar meer dan 50 dodelijke slachtoffers gaan. Er is dus nog steeds geen dalende trend.

Daarom blijft de FOD Binnenlandse Zaken, samen met de hulpverleningszones, de burger actief bewust maken van brandrisico’s om het aantal slachtoffers van woningbrand en CO-vergiftiging te verminderen.

1
Nog steeds veel doden bij woningbranden

Meer info over de rookmelderwedstrijd

FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Jan De Saedeleer

02 557 35 53

[email protected]

1
Meer info over de rookmelderwedstrijd