Perscontact:

Deze nummers zijn voorbehouden aan journalisten. Gelieve ze niet te gebruiken als u geen journalist bent.
Als burger kan u met vragen terecht op het algemeen telefoonnummer: 02 557 33 24.

 

Thomas Gijs (FR)
Communicatieverantwoordelijke
[email protected]
T 02 557 33 48
M 0473 81 77 26

Een omzendbrief die de strijd tegen pyrotechnische middelen versterkt

De « pyrotechnische » omzendbrief, ontstaan uit een overleg tussen alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van het Belgisch voetbal, wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het doel ervan ? Een maximaal veiligheidsniveau van de supporters garanderen, zowel binnen als buiten de stadions.

 

Nationale campagne 1dagniet breidt zich uit over Europa

De jaarlijkse nationale campagne tegen inbraak 1dagniet trekt ieder jaar steeds meer aandacht.  Het succes stijgt zo snel dat de nationale actie zich zal uitbreiden tot op Europees niveau met de eerste Europese dag tegen inbraak op woensdag 19 juni. 

Brandveiligheid in 2018: aantal woningen met rookmelders stagneert

De gemiddelde Belg ligt niet wakker van brandveiligheid in zijn woning. Slechts 1 op 4 doet dat wel. Bovendien zijn slechts drie op de vijf de Belgen bereid om te investeren in brandveiligheid.

Voetbalcel FOD Binnenlandse Zaken: terugblik 2018 en ambities 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar maakt de Voetbalcel de balans op van de toepassing van de voetbalwet, van de nieuwe bepalingen die op 1 juni 2018 zijn goedgekeurd en van de belangrijkste incidenten tijdens de voetbalwedstrijden in 2018. Daarnaast stelt de Voetbalcel eveneens haar ambities en projecten van 2019 voor.

«1 dag niet» zet inbraakpreventie in de kijker

De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1 dag niet» is terug voor de 5deeditie van 22 tot 28 oktober.  Alle preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie, gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek worden gesensibiliseerd.  De gemeenten zullen dan ook overspoeld worden met preventie-initiatieven:  stands, infosessies met de diefstalpreventieadviseur, wijkwandeling, operaties rozet, …

Niveau S, for a better Society: samen tegen malafide netwerken

FOD Binnenlandse Zaken en Vias Institute organiseren voor de eerste keer groot evenement rond ondermijning van onze maatschappelijke structuren.

Elke rookmelder telt! Binnenlandse Zaken bekroont winnende projecten uit 3 hulpverleningszones met 500 rookmelders.

Hulpverleningszones Vlaams-Brabant Oost, Vesdre-Hoëgne & Plateau en Fluvia winnen elk 500 rookmelders in de rookmelderwedstrijd van FOD Binnenlandse Zaken. De laureaten dienden brandpreventieprojecten in die moeten zorgen voor voldoende en goed werkende rookmelders in woningen

De Europese lidstaten sensibiliseren samen voor gauwdiefstal: PROTECT YOUR POCKET tijdens het WK

Aan de vooravond van het WK 2018 lanceert het European Crime Prevention Network (EUCPN) een Europese preventiecampagne tegen gauwdiefstal tijdens massa evenementen.

Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's is beschikbaar

Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.

 

Cijfers met betrekking tot de toepassing van de voetbalwet in 2017

Beeld u deze situatie eens in. U gaat met uw dochtertje of zoontje naar het stadion om samen een voetbalwedstrijd bij te wonen. Plots beslist iemand om zijn beker bier naar de massa in de tribune te gooien en deze beker belandt op het hoofd van uw kind. Hoe zou u reageren? Naast zuiver hooliganisme dienen de geldboetes en stadionverboden ook om dit soort van onbeschaafdheden te voorkomen. Voetbalwedstrijden moeten toegankelijk blijven voor klein en groot!