drink plp

Op dinsdag 16 oktober 2018 vond in Zandhoven het BIN-café plaats. Een event dat verschillende partners die actief zijn op het gebied van veiligheid bij elkaar bracht.

niveau s

FOD Binnenlandse Zaken en Vias Institute organiseren voor de eerste keer groot evenement rond ondermijning van onze maatschappelijke structuren op 19 en 20 december 2018.

colloque Mobile Team

Op maandag 15 oktober 2018 stelde het Mobile Team van de AD Veiligheid & Preventie van Binnenlandse Zaken haar gids van de lokale initiatieven en tools bestemd voor de actoren op het terrein voor.

inbraak

In 2017 werden er 52 816 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 144 per dag. Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

Approche administrative

Om een bestuurlijke aanpak in je gemeente te kunnen realiseren moet je je daarvoor ook administratief organiseren. Ontdek twee inspirerende voorbeelden van bestuurlijke aanpak in de gemeenten Sint-Truiden en Neupré.

rookmelder

Hulpverleningszones Vlaams-Brabant Oost, Vesdre-Hoëgne & Plateau en Fluvia winnen elk 500 rookmelders in de rookmelderwedstrijd van FOD Binnenlandse Zaken.

afwijkingen brand

Op 28 augustus 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten betreffende de commissie voor afwijking van de basisnormen inzake brandpreventie. Met deze KB's zijn de afwijkingscommissie en de procedure voor afwijkingsaanvragen brandpreventie geactualiseerd.

vol par ruse

Maandag 1 oktober 2018 is de internationale dag van de ouderen. In de aanloop naar de actie «1 dag niet» die strijd levert tegen inbraken in uw woningen, is dit de ideale gelegenheid om te herinneren aan enkele preventietips voor onze senioren om zich te beschermen tegen diefstal met list.

 

BeSafe 48

Het Mobile Team, dat twee jaar geleden gelanceerd werd, ondersteunt de steden en de gemeenten in het kader van de strijd tegen radicalisering en heeft al 81 bezoeken op het terrein afgelegd. In nummer 48 van het BeSafe Magazine wordt er aandacht aan besteed.

1joursans

Op vrijdag 26 oktober 2018 vindt de actie "1 dag niet" plaats. De verschillende initiatieven vinden plaats in de week van 22 tot 28 oktober. Vergeet niet om uw initiatief zo snel mogelijk te posten op www.1dagniet.be!