co

Tijdens deze koude en besneeuwde dagen waarschuwt de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken voor het gevaar op CO-vergiftiging. Jaarlijks worden een 1000-tal mensen in België het slachtoffer van CO-vergiftiging. Door de winterkoude en het aansteken van kachels en verwarmingstoestellen voor bijverwarming stijgt het risico dat CO en ook brand toeslaat. Het is dus belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen.

Wat is CO en hoe komt het in je huis?

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding van hout, kolen, gas, benzine, pellets of stookolie. Ook bij een brand komt CO vrij. Gebruik je een open haard of een kolenkachel? Verwarm je jouw woning met gas of stookolie? Heb je een gasgeiser? Dan is er ook bij jou thuis een reëel gevaar voor CO-vergiftiging.

Waarom is CO of koolstofmonoxide zo gevaarlijk?

 • Omdat je het niet kan waarnemen: het is kleurloos, geurloos én smaakloos;
 • Omdat jouw bloed 200-maal beter bindt met CO dan met zuurstof. CO "duwt" daardoor alle zuurstof uit jouw bloed. Slachtoffers worden dus, bij wijze van spreken, chemisch gewurgd.

Hoe kan je een CO-vergiftiging voorkomen?

 • Laat je verwarmingstoestellen plaatsen en regelmatig onderhouden door een bekwaam vakman.
 • Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel gebruikt wordt.
 • Zorg ervoor dat de schoorsteen goed trekt. Laat deze regelmatig door een bekwaam vakman controleren.
 • Gebruik geen verplaatsbaar toestel op gas of mazout als permanente verwarming.
 • Kies gasgeisers en waterverwarmers in functie van het gebruik waarvoor ze bestemd zijn (bad, douche, vaat).
 • Zorg dat het vermogen van je verwarmingstoestellen is aangepast aan de grootte van de ruimte.

Wat als er toch CO in huis is?

Hoe kan je CO-vergiftiging dan toch herkennen?

 • Je krijgt snel hoofdpijn
 • Je wordt misselijk
 • Je voelt je moe
 • Soms val je flauw

Ook andere alarmsignalen kunnen een belletje doen rinkelen:

 • Komen de klachten voor bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren?
 • Komen de klachten voor als je een bad of douche neemt of tijdens de afwas?
 • Verminderen de klachten in frisse lucht of wanneer je buiten gaat?
 • Merk je roetafzetting op muren rond gasgeisers?
 • Merk je een abnormale hoge vochtigheid en condensatie op in jouw huis?
 • Zie je gele vlammen bij gas? Deze wijzen op een slechte verbranding. De vlammen moeten blauw zijn van kleur.

Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?

Let eerst op je eigen veiligheid!

 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel het toestel uit.
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Breng hem uit de kamer.
  • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
  • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging

Vermoed je een CO-probleem?

 • Bij dringende gevallen bel 112.
 • Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Meer info

 • Surf naar BeSafe.be
 • Neem contact op met het antigifcentrum  op het gratis nummer 070 245 245 of bezoek de website Antigifcentrum.be.