image

De algemene directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen. Een maritieme veiligheidsploeg bestaat vanaf heden uit minstens twee personeelsleden en één operationele leidinggevende.

Het was noodzakelijk om de geldende regelgeving in overeenstemming te brengen met de realiteit op het terrein en de internationale ‘best management pratices’. De meeste maritieme veiligheidsondernemingen beschikken namelijk standaard over een team van drie personen en de internationale standaard stelt dat een team ten minste drie personen telt en niet vier.

Het was eveneens nodig om tegemoet te komen aan de huidige internationale context. Een maritiem veiligheidsteam moest uit ten minste vier leden bestaan maar de COVID 19-pandemie maakte ons duidelijk dat het in de praktijk bijzonder moeilijk om de ​​vierde agent ter plaatse te krijgen.

U kunt de wijzigingen in het besluit via deze link raadplegen.