handhaving

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales. Maar er wordt ook gewerkt aan extra controle op zwerfvuil en sluikstort. Hier wordt nog eens op ingezet van 30 september tot 6 oktober.

Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje.

Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GASvaststellers, gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.

Wat kan je doen als BuurtInformatieNetwerk? Ken je hotspots in je buurt? Vraag de politie om extra toezicht te houden en niet te aarzelen om overtreders aan te spreken of te beboeten. Meld zwerfvuil en sluikstort bij je gemeente. Je kan je gemeente ook aanmoedigen om de actie in de verf te zetten in sociale media, met posters en ander communicatiemateriaal die te vinden is op de website van de Mooimakers.

Benieuwd naar de resultaten van de handhavingsweek?

Schrijf je in op de nieuwsbrief! Het totaal aantal acties en deelnemers aan de handhavingsweek kan je al bekijken op de actiekaart.