médiation

Op 8 december 2020 organiseren de AD Veiligheid & Preventie van IBZ, de POD Maatschappelijke Integratie, en BeFUS vzw een webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten.

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.  

Na het succes van onze workshop op 15 oktober tijdens de centrale dag van de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, willen we dit initiatief herhalen en nodigen we u daarom uit om deel te nemen aan ons webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, dat zal plaatsvinden op dinsdag 8 december 2020 van 10 tot 12 uur. Ons project om de nadruk te leggen op bemiddeling op lokaal niveau zal worden geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals. We kijken er naar uit om velen van jullie daar te zien ! 

Inschrijving

Klik hier om u te registreren voor het webinar op 8/12/2020, en tot die dag aarzel niet om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, te verspreiden en ertoe bij te dragen.

Simultane vertaling in het Frans en het Nederlands is voorzien. Dit webinar is gratis.

Contact en info 

médiation