ruse

Tijdens de eerste lockdown werden verschillende feiten vastgesteld met betrekking tot diefstal met list. De manier waarop de dieven aan het werk gingen bleek vaak dezelfde: men belt aan bij ouderen en doet zich voor als een ambtenaaren/bediende van een onderneming, teneinde geld en/of waardevolle goederen te stelen. Ook tijdens deze tweede lockdown is een verhoogde waakzaamheid aangewezen.

Diefstal met list betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Op 5 november trok de politiezone Nijvel-Genappe aan de alarmbel op Facebook:

Opgelet!

Valse politieagenten probeerden opnieuw kwetsbare personen in onze gemeenten aan te vallen.

Gisteren belde een individu, die zich voordeed als een politieagent, aan bij een persoon, terwijl twee andere mannen dicht bij hun auto wachtten.

Het slachtoffer had de juiste reflex: niet opendoen en de 101 bellen! Doe hetzelfde!

Juiste reflexen zijn:

- Niet opendoen.

- Vragen om een legitimatiekaart te tonen (aan het raam, bijvoorbeeld).

- Kijken of hij/zij het politieuniform en de politiegordel (met wapen, handboeien, radio, enz.) draagt/dragen

- Controleren of hij/zij met een "politievoertuig" is/zijn.

- Zo snel mogelijk de 101 bellen voordat hij/zij zich naar andere slachtoffers begeeft/begeven.

=> Sensibiliseer de ouderen!!!!!!

Ook werd een andere werkwijze van diefstal met list vastgesteld (bron: Facebook PZ Nivelles-Genappe van 13/11/2020). Malafide personen viseren personen die in een flatgebouw wonen. Terwijl één van deze personen aan de inwoner vraagt om naar de hal te komen om documenten te ondertekenen teneinde een "anti-covidkit" te ontvangen, maken zijn medeplichtigen van de gelegenheid gebruik om het appartement te bezoeken teneinde waardevolle voorwerpen te stelen.

Onze tips om je tegen diefstal met list te beschermen

  • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam;
  • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten;
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen;
  • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen;
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen;
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft;
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Meer info

Meer tips om diefstal met list te voorkomen? Neem een kijkje naar onze preventietips.