foot de crem

Na de publicatie van de omzendbrief « pyrotechniek » heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, mijnheer Pieter De Crem, deze vrijdag 20 september 2019 het management van de clubs uit 1A, de Pro League, de KBVB en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken ontmoet teneinde de problematiek van de veiligheid in de stadions te bespreken.

Het is essentieel dat de clubs, als voornaamste verantwoordelijken voor de veiligheid in hun stadions, en de federaties die hen vertegenwoordigen, samenwerken met de autoriteiten teneinde er over te waken dat elke supporter de voetbalwedstrijden kan bijwonen in een feestelijke en familiale sfeer.

Tijdens de vergadering, die constructief verliep, was er plaats voor het uitwisselen van ideeën en reflecties omtrent de nieuwe maatregelen die de partners in de komende maanden zullen nemen.

Samen met de partners werd een echte basis gelegd om in de eerste lijn de problematiek van de veiligheid in de stadions tijdens voetbalwedstrijden aan te pakken.

De Voetbalcel zal de clubs en de federaties die hen vertegenwoordigen begeleiden in het tot uitvoering brengen van hun betreffende actieplannen.