Stadion

De spandoeken en de aan de hals opgehangen pop die een groep supporters van KAA Gent aan een brug hebben opgehangen, zijn onaanvaardbaar en duidelijk een inbreuk op de Voetbalwet.  Deze acties zetten aan tot haat ten opzichte van de supporters van Club Brugge en kunnen leiden tot bijkomende problemen en incidenten tussen supporters van beide ploegen. 

Het is duidelijk dat het om een goed voorbereide en dus geplande haatactie gaat van een groep supporters die een voetbalwedstrijd tegen een rivaliserende club niet in het juiste perspectief kan plaatsen. 

Deze supporters uiten op foute wijze de rivaliteit die eigen is aan een competitiesport. Rivaliteit en sportiviteit gaan hand in hand. Maar rivaliteit dient zonder haat gevoerd te worden.

De Voetbalcel hanteert een nultolerantie tegen elke vorm van haat in het kader van voetbalwedstrijden en heeft reeds contact opgenomen met de betrokken politiezone. De betrokken supporters werden snel geïdentificeerd. Na ontvangst van het proces-verbaal op basis van de Voetbalwet zal de Voetbalcel voor elke betrokken supporter onmiddellijk de administratieve procedure opstarten en een passende sanctie geven voor deze feiten.