foot

De racistische en discriminerende uitlatingen op twitter tegen Faris Haroun zijn onaanvaardbaar en een duidelijke inbreuk op de Voetbalwet. De Voetbalcel hanteert een absolute nultolerantie voor alle vormen van racisme en discriminatie in de voetbalstadions.

We zijn blij vast te stellen dat de betrokken supporter snel kon worden geïdentificeerd en zullen hieromtrent contact opnemen met de betrokken politiezone.  Na ontvangst van het proces-verbaal zullen we onmiddellijk de administratieve procedure opstarten en via een langdurig stadionverbod en een zware geldboete voor deze feiten een passend antwoord bieden.

De snelle en doortastende reactie van de betrokken clubs én de unanieme steun voor de speler in kwestie van de andere voetbalclubs en de andere belangrijke actoren in en buiten de voetbalwereld stemt ons tevreden.  Het illustreert het maatschappelijk draagvlak tegen elke vorm van racisme en discriminatie waar we als moderne overheidsorganisatie, samen met onze partners, tegen zullen blijven strijden. 

We zullen daarom kort op de bal spelen en gaan graag in op de oproep van de Pro League om de contacten hierover te intensifiëren en zo te overleggen welke verdere concrete acties genomen kunnen worden.  Racisme heeft geen plaats in onze samenleving en dus ook niet in ons voetbal.

Meer info