foot

Sinds de voetbalwet meer dan 20 jaar geleden in werking is getreden, heeft de Voetbalcel van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken altijd hetzelfde doel nagestreefd: zowel binnen als buiten de stadions de veiligheid van de toeschouwers waarborgen en verbeteren.

Aan het begin van het nieuwe jaar maakt de Voetbalcel de balans op van de toepassing van de voetbalwet, van de nieuwe bepalingen die op 1 juni 2018 zijn goedgekeurd en van de belangrijkste incidenten tijdens de voetbalwedstrijden in 2018. Daarnaast stelt de Voetbalcel eveneens haar ambities en projecten van 2019 voor.

Raadpleeg de persbericht