foot

Het Fonds Jo Vanhecke onderbreekt evenmin zijn jaarlijkse opdracht om steun te geven aan projecten die de sociale cohesie via het voetbal versterken en de veiligheid verhogen. Het beoogt innovatieve oplossingen voor een nauwe samenwerking met de supporters en het versterken van de rol en het imago van de Supporters Liaison Officer.

Het Fonds kon dit jaar 7 projecten selecteren, die een financiële steun krijgen van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om zes initiatieven in Vlaanderen en een in Wallonië. Samen krijgen zij in totaal 37.000 euro. Een rode draad doorheen deze projecten is dat de supporters(verenigingen) actief worden betrokken om samen aan de best mogelijke sfeer te werken.

Interview van Jeroen Simaeys, Voorzitter van de jury

foot

Wat heeft u over de streep getrokken om jury-voorzitter te worden? Sloot dit eventueel aan bij uw huidig werk?

"Ik was benieuwd naar de werking en procedures van de KBS. Ik ben afgestudeerd als psycholoog dus niet meteen gelijkaardig werk, maar de voetbalwereld is me uiteraard wel bekend".

Wat denkt u van de rol die de SLO kan opnemen binnen de voetbalwereld?

"Een tegengewicht in een harde wereld die vooral gedreven wordt door financiële belangen". 

Hoe ziet u preventie in het algemeen naar de supporters toe?

"Volgens mij vooral via de overheid die clubs indirect kan verplichten om extra voorzorgsmaatregelen te nemen".

Hoe is de selectieprocedure verlopen? Door de corona-maatregelen is de jury niet fysiek kunnen samenkomen, was dat een probleem om tot een vergelijk te komen?

"Dit werd zelfstandig voorbereid en telefonisch besproken met de contactpersoon van de KBS. Ik vond dat trouwens een zeer aangenaam en efficiënt contact. Het was een eer om als voorzitter van de jury gevraagd te worden voor het Fonds Jo Vanhecke. Samen met alle juryleden hebben we in eer en geweten overlegd. Ik heb een goed gevoel bij alle projecten die weerhouden zijn. Dit toont aan dat de voetbalclubs hun verantwoordelijkheid willen opnemen om een goede sfeer rond het voetbalgebeuren te stimuleren".

Jeroen Simaeys, ex-profvoetballer, kinderpsycholoog en analist bij PlaySports.

Meer info