loi

Tijdens de ministerraad van 28 juni 2019 werd beslist om de strategische veiligheids- en preventieplannen te verlengen voor één jaar tot en met 31 december 2020. Hier vindt u het goedgekeurde koninklijk besluit.

Gezien de huidige context van lopende zaken, is deze verlenging met dezelfde begunstigden als voor de cyclus 2018-2019 en met dezelfde bedragen. De praktische modaliteiten, vergelijkbaar met deze van de vorige cyclus, zullen vastgelegd worden in een Ministerieel Besluit dat binnenkort wordt gepubliceerd (uiterlijk in oktober). We zullen ervoor zorgen de administratieve last zo veel mogelijk te vereenvoudigen.

Voor vragen kan u zich richten tot [email protected].