Conseil de police

De omzendbrief van 13 november 2018 heeft tot doel de procedure inzake de verkiezing en de installatie van de leden van de politieraad in een meergemeentepolitiezone nader toe te lichten in het licht van de laatste wets- en regelgevingswijzigingen.

De nieuwe omzendbrief bevat de laatste wets- en regelgevingswijzigingen die zich hieromtrent hebben voorgedaan sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat met name over de wet van 21 mei 2018 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en van het koninklijk besluit van 7 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad (officieuze coordinatie). 

Meer info

Raadpleeg BeSafe.be