Inschrijven

Meten is weten! De inschrijvingen voor de 10e veiligheidsmonitor zijn geopend. Deze grootschalige enquête onderzoekt wat er leeft bij de bevolking op het vlak van veiligheid.

De beoogde resultaten zijn dus een grote meerwaarde voor de uitwerking en evaluatie van het veiligheidsbeleid op lokaal en bovenlokaal niveau.

Bent u een burgemeester of een gouverneur en wilt u te weten komen aan welk veiligheidsvraagstuk de burger in jouw gemeente of provincie het meeste waarde hecht? Via deze link vindt u alles terug over de inschrijvingsprocedure voor de Veiligheidsmonitor 2021.

Meer weten?

Resultaten veiligheidsmonitor 2018