Moniteur de Sécurité 2018

Op Woensadag 3 juli hebben de Ministers De Crem en Geens, de Commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, en de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie Nicholas Paelinck, de resultaten van deVeiligheidsmontor 2018 voorgesteld.

De Veiligheidsmonitor is een nationale enquête die de bevolking bevraagt over verschillende thema’s inzake veiligheid zoals het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en aangifte alsook de kwaliteit van de werkzaamheden van de politiediensten.

Raadpleeg de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018