écran géant

Op dinsdag 1 juni 2021 werd de omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal, ondertekend door mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden.

Deze omzendbrief brengt een aantal wijzigingen mee aan de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal.

Aanvullend op de bepalingen van de omzendbrief OOP 42quater, geven we graag de volgende verduidelijkingen mee inzake de inzet van voetbalstewards, private bewaking en vrijwilligers.

Meer info