Cellule foot

Eind  november jongstleden hebben de Koning Boudewijnstichting en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken een projectoproep gelanceerd, om de initiatieven die door de SLO genomen worden om de veiligheid en de gastvrijheid in de voetbalstadions te verbeteren aan te moedigen. Er werden al 11 projecten ingediend.

Wat is een SLO? Het koninklijk besluit betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden, gewijzigd via het koninklijk besluit van 19 februari 2020 (publicatie  in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2020), bepaalt voortaan zijn taken en zijn bevoegdheden.

Olivier Labarre, directeur van de Voetbalcel: « De wijziging van de voetbalwet, die op 1 juni 2018 in werking is getreden, heeft voor de organisatoren van voetbalwedstrijden van de eerste twee nationale afdelingen de verplichting ingevoerd om een supporters liaison officer (SLO) aan te wijzen.  De laatstgenoemde persoon moet de dialoog tussen de club, de supporters en de overheden verzekeren en verbeteren en zo bijdragen tot het feestelijk en positief verloop van de voetbalwedstrijden. In het kader van een goede samenwerking met de Belgische Voetbalbond, de Pro League, de politie, Supporters Direct Europe en de SLO’s zijn we het eens geworden over de aanwervingsvoorwaarden en de profielvereisten, de taken en de bevoegdheden die voortaan officieel aan de functie van SLO worden verbonden en die aldus zo uitgewerkt werden in het koninklijk besluit van 19 februari 2020.»

De SLO zal  een centrale rol spelen in het faciliteren van de relaties tussen de clubs, de supportersverenigingen en de instanties van het Belgisch voetbal.

Om welke taken gaat het concreet?

De SLO is onder andere verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie aan de SLO’s van de andere clubs, het organiseren van infosessies die met name over de bezorgdheden van de supporters handelen of het uitoefenen van een positieve invloed op de supporters. De SLO dient ook overlegmomenten tussen de vertegenwoordigers van de supporters, de clubs en de lokale overheden te organiseren.

Editie 2020 van het Fonds Jo Vanhecke : 11 projecten ingediend

De Koning Boudewijnstichting en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken lanceren elk jaar een projectoproep in het kader van het Fonds Jo Vanhecke. De laureaten ontvangen financiële steun om hun project tot een goed einde te brengen.

Voor de editie van 2020 hebben de Voetbalcel en de Koning Boudewijnstichting besloten om de nadruk te leggen op innovatieve projecten die ertoe strekken de veiligheid en de gastvrijheid in het voetbal te verbeteren en de rol van de Supporters Liaison Officer op te waarderen.

In totaal werden 11 projecten ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. Een jury, die door de voormalige voetballer Jeroen Simaeys voorgezeten wordt, zal de laureaten aanwijzen tijdens deliberaties die op 31 maart eerstkomende zullen worden georganiseerd.

Meer info