Met ruim 150 ingeschreven geïnteresseerden komende vanuit gans Vlaanderen kunnen we stellen dat de studiedag die werd georganiseerd in samenwerking met de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, de VVSG en de FOD Binnenlandse Zaken een succes was.

In totaal kwamen 18 sprekers aan bod die elk hun verhaal brachten over de meerwaarde van het werken met vrijwilligers en de moeilijkheden die hierbij soms worden ervaren in de praktijk.

Het is duidelijk dat de strijd tegen onveiligheid niet meer enkel een opdracht van de overheidsdiensten is maar dat de ‘gewone’ burger hier ook zijn steentje kan toe bijdragen mits een duidelijk wettelijk kader en goede afspraken.

Het is duidelijk een verhaal van SAMEN geworden.

De uitdaging zal nu zijn om te kijken hoe deze verschillende partners op de meeste efficiënte manier hierbij kunnen worden ingezet.

Raadpleeg de presentaties