radix

Naar aanleiding van het einde van het project “Radix Team” die eind 2021 afloopt, organiseren wij een slotconferentie op 17 december 2021 van 9 uur tot 16.30 uur via videoconferentie.

Het “Radix Team” project werd ontwikkeld binnen de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Al zes jaar lang biedt het “Radix Team” lokale ondersteuning die aansluit bij de realiteit op het terrein, door middel van de ontwikkeling en verspreiding van praktische hulpmiddelen, wetenschappelijke artikelen, bewustmakingsacties en adviesverlening over thematieken die betrekking hebben op de LIVC-R.

In België is gewelddadige radicalisering een constant evoluerend probleem dat nog steeds een veiligheidsrisico inhoudt voor het land. Daarom blijft preventie van dit fenomeen een prioriteit voor de regering. Een nauwe samenwerking tussen de verschillende actoren en beleidsniveaus is nodig, met het oog op een geïntegreerde en alomvattende aanpak.

De conferentie zal worden ingeleid door Veerle Van Crombrugge, Project Manager Lokale Veiligheid. Hierna volgt een presentatie van het werk van het “Radix Team” en de realisaties van het “Radix Team” project. De voormiddag van de conferentie zal worden afgesloten met een interventie van professor Ike Picone, verbonden aan het departement Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, over hoe online polarisatie  en vervreemding te begrijpen. Tijdens de namiddag komen verschillende sprekers aanbod voor een presentatie van de lokale en globale aanpak van het fenomeen gewelddadige radicalisering. Het OCAD zal hierbij haar Strategie TER voorstellen en een analyse geven van de actuele dreiging in België. Vervolgens zullen Illias Marraha, Diensthoofd Sociale Preventie van de stad Mechelen en coördinateur LIVC-R en Cyprien Ponciau, Preventie adviseur voor de gemeente Sambreville en coördinateur LIVC-R een uiteenzetting geven van de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering binnen de context van de LIVC-R van hun stad/gemeente. Het tweede deel van de namiddag zal gewijd worden aan evaluatie. Hierbij zal het OCAD een presentatie geven van de resultaten van haar kwantitatief onderzoek met betrekking tot de LIVC-R in België. Annelies Pauwels, onderzoekster verbonden aan het Vlaams Vredesinstituut, zal vervolgens een analyse geven van het spanningsveld tussen het jeugdwerk en preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. De conferentie zal tenslotte worden beëindigd met een slottoespraak van Mevrouw de Minister Annelies Verlinden met betrekking tot de verdere werking rond de thematiek gewelddadige radicalisering binnen de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.