image

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter de Crem, en de minister van Justitie, Koen Geens, hebben gezamelijk een omzendbrief ondertekend betreffende het herstel van schade veroorzaakt door het optreden van de federale en/of de lokale politie. De omzendbrief werd op 17 september 2020 verstuurd naar alle Burgemeesters, Procureurs-Generaal en Korpschefs van het land.

In de omzendbrief worden richtlijnen geformuleerd voor de vlotte afhandeling van schadegevallen die veroorzaakt zijn door het optreden van de federale of de lokale politie.

De richtlijnen zijn gericht tot de overheidsdiensten die instaan voor het beheer van dergelijke schadedossiers en maken een snel optreden in het voordeel van de schadelijder mogelijk. 

Meer info