détecteur

Van 14 tot 29 september 2019 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De slogan van de campagne is dit jaar: “Doe de deur dicht”. Dit jaar zetten we in op gesloten binnendeuren in de woning.

De hulpverleningszones dragen hun steentje bij om de burgers bewust te maken van het belang van rookmelders en een vluchtplan in geval van brand. Wij willen namelijk de burger wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en hem aanzetten tot het nemen van de nodige initiatieven voor zijn eigen brandveiligheid.

Meer info