image

De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van het Radix-team biedt binnenkort 3 webinars aan in samenwerking met de preventieactoren van het radicalisme.

De webinars zijn een kans om uw kennis te versterken en u open te stellen voor nieuwe preventieperspectieven. We werken samen met partners die kwaliteitswerk bieden en die hun tools delen om radicalisme te identificeren, en erop te reageren. 

Donderdag 1 oktober 2020  : Webinar met CARE

 • 10u - 11u30 in het Frans
 • 14u30 - 16u in het Nederlands

Inschrijving: [email protected]  (afsluiting van de inschrijvingen op 28/09)

C.A.R.E.  is een programma dat door SHMIRA is opgezet om de waakzaamheid en de individuele veiligheid van elke burger te verhogen. Met de opkomst van allerhande extremen blijft ons land gevoelig voor het risico op aanslagen. Het is niet mogelijk om enkel te vertrouwen op de ordetroepen, iedereen moet de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn naasten.  Aan de hand van tools die zeer eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn, geeft C.A.R.E iedereen de mogelijkheid om een gevaar te identificeren en het hoofd hieraan te kunnen bieden. Ieder naargelang zijn middelen.  De opleidingen worden op maat gemaakt en aangepast aan elk publiek.

De onderwerpen die aan bod zullen komen :

 • Bewust worden van het risico
 • Identificeren van en omgaan met een verdacht voorwerp
 • Identificeren van en omgaan met verdacht gedrag
 • Hoe reageren en jezelf beschermen bij een aanslag
 • Rollenspel (hier op een virtuele manier)

De preventieambtenaren moeten bij hun inschrijving aangeven of zij willen dat er een follow-up van goede praktijken wordt georganiseerd in samenwerking met C.A.R.E.

Dinsdag 20 oktober 2020 : Webinar met Media Animation

 • 10u-12u in het Frans
 • Een aanpassing in het Nederlands is gepland. Als u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om ons uw interesse te laten weten. Het materiaal zal worden vertaald.

Inschrijving: [email protected]  (afsluiting van de inschrijvingen op 12/10)

De onderwerpen die aan bod zullen komen :

 • Hoe kan men zich kritisch opstellen ten opzichte van desinformatie en complottheorieën die op sociale media worden verspreid? 
 • Zijn de "traditionele" nieuwsmedia vrijgesteld van kritiek?
 • De webinar stelt voor om 5 concrete educatieve benaderingen te identificeren om de informatie die op het internet circuleert te begrijpen en van op een afstand te bekijken.

De presentatie wordt aangevuld met voorbeelden en educatieve tools die elke aanpak concretiseert. De deelnemers zullen vertrekken vanuit de middelen, de uitbreidingsmogelijkheden, de power-point en het pdf-document dat al het behandelde materiaal samenvat.

Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 december 2020 ( +1 dag follow-up ) : Webinar BOUNCE met 2bouts vzw

 • 10u-12u in het Frans
 • In 2021 wordt een equivalent geprogrammeerd met Arktos vzw.

In dit webinaraanbod presenteren twee trainers van 2bouts vzw de BOUNCE-tool.

BOUNCE is een set van 3 complementaire en onderling afhankelijke tools voor de vroegtijdige preventie van gewelddadige radicalisering door de veerkracht van jongeren en hun sociale omgeving te versterken.  In de opleiding zal worden uitgelegd hoe de tools kunnen worden gebruikt. De Webinaropleidingen zullen plaatsvinden op vier voormiddagen die gericht zijn op maatschappelijk werkers, leraren, ambtenaren, animatoren, opvoeders, iedereen die zijn kennis inzake veerkracht wil versterken.

 

We kijken er naar uit om velen van jullie daar te zien!

Tot dan !

 

Het Radix-Team