Radixwebinar

In de maanden januari en februari organiseerde het Radix Team van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie een reeks webinars voor lokale preventieambtenaren die werkzaam zijn in de preventie van radicalisering. Dit werd uitgevoerd in samenwerking met de volgende externe partners: de Internet Recherche van de Federale Politie, de Federatie Wallonië-Brussel, vzw Cocoon-Vilvoorde, vzw Newscraft en de gemeentes Rotterdam, Antwerpen, Roeselare en Namen.

Webinar polarisatie

Polarisatie is van alle tijden, maar het “wij-zij-denken” wint aan kracht onder invloed van de coronacrisis en social media. Hiermee aan de slag gaan is geen gemakkelijke zaak maar dit mocht de organisatie van dit webinar niet in de weg staan.

Het eerste deel werd verzorgd door de experts van het Radix Team, die maatschappelijke polarisatie kaderde aan de hand van het model van Bart Brandsma. Vervolgens was er ruimte voor een bijdrage door Commissaris Alain Luypaert van de Internet Recherche van de Federale Politie. Dit team is verantwoordelijk is voor het blokkeren en verwijderen van sites en berichten op sociale media, die verband houden met, onder andere, fake news en een gevaar vormen voor de openbare orde.

Het sluitstuk van de Nederlandstalige webinar was een bijdrage van Alia Azzouzi van de Stad Rotterdam over de Quickscan-tool dat toelaat om polariserende onderwerpen te herkennen binnen de stad. Dit zowel offline, door een netwerk van sleutelpersonen, als online via sociale media. Wat preventiemedewerkers toelaat om een gericht preventiebeleid te voeren. Aan Franstalige zijde werd het woord gegeven aan Pauline Perniaux en François Nemeth om meer details te geven over de Scan R, een tool die een stem geeft aan jongeren en hun frustraties

Webinar preventie van gewelddadige radicalisering: goede praktijken

Gedurende het tweede webinar werd de nadruk gelegd op de drieluik van preventie, namelijk primaire, secundaire en tertiaire preventie. Binnen elk luik werd een project gepresenteerd die we beschouwen als een toonvoorbeeld.

  • Primaire preventie richt zich op de algemene kenmerken en factoren die mogelijks leiden tot gewelddadige radicalisering. Isolde Dubus vertelde hier meer over “Helden en schurken” en Amandine Kervella et Aurélia Lamy over “Newscraft”.
     
  • Secundaire preventie richt zich tot de kwetsbaarheden en risicofactoren bij risicogroepen en –milieus. Voor dit luik konden we O’mara Amghizzar en Gwendolyn Janssens strikken, die respectievelijk spraken over het “Project R” van Cocoon-Vilvoorde vzw en over “Rien à Faire, Rien à Perdre”.
     
  • Tertiaire preventie tracht een geradicaliseerd individu afstand te laten nemen van geweld en het extremistisch gedachtengoed. Hierbij werd de werkzaamheden van de ervaren LIVC-R’s van Antwerpen en Namen gepresenteerd door respectievelijk Anissa Akhandaf en Patricia Targosz.

Aan deze webinars namen telkens ongeveer 60 lokale preventieambtenaren deel. Als Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken zetten we onze rol als expertisecentrum inzake veiligheid en preventie verder in samenwerking met onze partners. Daarom willen we de experts bedanken die hebben deelgenomen aan de webinars, wiens bijdragen onmisbaar zijn om onze doelen te bereiken.