EUCPN

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het European Crime Prevention Network EUCPN in december de European Crime Prevention Award (ECPA). 

De ECPA 2019 wordt georganiseerd door Finland en zal doorgaan op 12 december in Helsinki.

Thema

Het Finse voorzitterschap richt zich op de vermindering en preventie van druggerelateerde criminaliteit en schade veroorzaakt door drugsmisbruik onder jongeren.

Een project kan erop gericht zijn om jongeren te doen stoppen met druggebruik (en gemengd gebruik van bedwelmende middelen) of om de schadelijke effecten van drugs te verminderen. Het doel van het project kan ook zijn om criminaliteit of openbare overlast met betrekking tot druggebruik door jongeren te verminderen of om het gevoel van veiligheid op openbare plaatsen te verhogen, vooral in de buurt van behandelings- en huisvestingsfaciliteiten. De deelnemende projecten kunnen verschillende methoden voor criminaliteitspreventie gebruiken.

Projecten die uitsluitend gericht zijn op het verminderen en voorkomen van alcoholgerelateerde criminaliteit en schade veroorzaakt door alcoholmisbruik zijn evenwel uitgesloten.

Prijs

De ECPA winnaar krijgt een geldcheque van 10.000 euro. De 2de en 3de laureaat ontvangen elk 5.000 euro.

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie voorziet voor de verantwoordelijke van het project dat België zal vertegenwoordigen ook de vlucht naar Helsinki voor 1 persoon met hotelovernachting ter plaatse en deelname aan de EUCPN Best Practice Conference.

Criteria

De jury zal de projecten evalueren op basis van volgende criteria:

  • Het project moet focussen op de preventie en/of de vermindering van alledaagse criminaliteit en onveiligheidsgevoelens binnen het door het Voorzitterschap gekozen thema.
  • Het project moet geëvalueerd zijn en de meeste of alle doelstellingen bereikt hebben.
  • Het project moet zoveel mogelijk vernieuwend zijn en nieuwe methodes of nieuwe benaderingen omvatten.
  • Het project moet, waar mogelijk, gebaseerd zijn op samenwerking tussen partners.
  • Het project moet toegepast kunnen worden in andere lidstaten. Daarom moet informatie worden verstrekt over de financiële kosten van het project, de financieringsbron, het implementatieproces en relevant bronnenmateriaal.

Hoe kan u deelnemen?

De selectie van het project dat België mag vertegenwoordigen op de ECPA zal gebeuren door de AD Veiligheid & Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden.”

Indien u een project beheert dat kadert in het thema, kan u het formulier invullen en opsturen naar de Directie Lokale Integrale Veiligheid, naar het mailadres [email protected] .

U kan zelf kiezen of u de template rechtstreeks in het Engels dan wel in het Nederlands invult. In dit laatste geval zorgt de Directie Lokale Integrale Veiligheid voor de vertaling naar het Engels.

De deadline voor het indienen van projecten is vrijdag 23 augustus 2019.

Voorwaarde voor deelname is evenwel dat u bereid bent om op 12 december 2019 uw project in Helsinki voor te stellen in het Engels tijdens de EUCPN Best Practice Conference. De Directie Lokale Integrale Veiligheid kan hierbij wel ondersteuning bieden bij de vertaling van uw presentatie naar het Engels.