Liège

Op 22 mei organiseert de Jeugddienst van het Departement Sociale en Nabijheidsdiensten van Luik de officiële voorstelling van twee tools in het kader van de preventie van het gewelddadig radicalisme. Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Preventieplan van de Stad Luik en is bedoeld voor mensen werkzaam in de jeugd-, opvoedings-, sociale en interculturele sector.

Deze activiteit vindt plaats in la Cité-Miroir (pl. Xavier Neujean) op 22 mei, van 17.00 uur tot 21.00 uur. Worden aan u voorgesteld:

TORU

Een animatiefilm gemaakt door de jongeren van de Gemeentelijke Jeugdraad (in samenwerking met de vzw Camera-etc en met ondersteuning van de FODBZ), bestemd voor een publiek van 10 tot 15 jaar en pedagogische begeleider.

"#FautQu'OnEnParle"

Een videoclip in woord, dans en muziek tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen jonge Luikse artiesten (Ambiance Néfaste, One Nation, Liège City Breakers, GM prodz) en begeleid door de jeugdanimatoren in het kader van het programma LOCAL VOICES  van EFUS met acht andere Europese steden. 

Deze sensibiliseringstools die zijn gemaakt door en voor jongeren, hebben als doel het debat te openen en een reflectie op gang te brengen rond thema's als teamgeest, tolerantie, kritische geest en burgerzin in de context van de preventie van gewelddadig extremisme en de strijd tegen sociale polarisering.

Naast thematische uiteenzettingen over de stedelijke culturen als sociale preventietool voor geweld bij jongeren zal er veel aandacht uitgaan naar het debat zodat iedereen zijn verwachtingen met betrekking tot de lopende preventieprojecten en voorstellen voor latere activiteiten kan kenbaar maken.  

Ter afsluiting van het evenement krijgt u een apero-diner aangeboden waar u in een aangename setting ervaringen kan uitwisselen. 

Inschrijvingen

Om u in de best mogelijke omstandigheden te kunnen ontvangen, vragen wij u om het bijgevoegde inschrijvingsformulier vóór maandag 20 mei 2019 door te mailen naar [email protected].

Meer info

Website van Luik