1joursans

De jaarlijkse nationale campagne tegen inbraak 1dagniet trekt ieder jaar steeds meer aandacht.  Het succes stijgt zo snel dat de nationale actie zich zal uitbreiden tot op Europees niveau met de eerste Europese dag tegen inbraak op woensdag 19 juni. 

Het aantal inbraken neemt nog steeds af

De statistieken van de federale politie geven voor de eerste 6 maanden van 2018 23.057 inbraken in woningen aan. Deze cijfers wijzen opnieuw op een afname als men vergelijkt met de 53.315 inbraken die in 2017 in België plaatsvonden.

Europese dag: 12 landen nemen deel aan 1dagniet

Wegens het succes van de actie 1dag niet in België die in 2014 is gelanceerd, heeft het EUCPN (European Crime Prevention Network) dit jaar het initiatief genomen om de campagne uit te breiden tot op Europees niveau. Er zijn nu al 12 Europese landen die deelnemen aan deze actie, namelijk: Bulgarije, Tsjechische Republiek, Estland, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Nederland, Roemenië, Polen, Ierland, België.

Raadpleeg het persbericht