Wat is de burgemeestersraad?

De Raad van burgemeesters is het enige representatief orgaan van de lokale overheden van de 185 politiezones van het Koninkrijk. Zijn kernopdracht bestaat in het formuleren van een advies over ieder ontwerp van reglementair besluit of norm betreffende de lokale politie. Samen met de andere organen die aanwezig zijn op het federale niveau zoals de Federale Politieraad en de Vaste Commissie van de Lokale Politie, draagt de Raad bij tot de samenhang en geïntegreerde werking van het politiesysteem.

Hoe moet ik solliciteren?

Meer details over de deelnemingsvoorwaarden en de werking van deze instantie vindt u in de oproep tot kandidaatstelling die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en waarvan een kopie bij deze oproep is gevoegd.

Wij nodigen u, als burgemeester en vertegenwoordiger van de lokale politieautoriteiten, uit om uw kandidatuur in te dienen binnen 60 dagen na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling.

U kunt uw sollicitatie per post indienen bij

FOD Binnenlandse Zaken, DG Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer
Waterloolaan, 76
1000 Brussel

of per e-mail: [email protected]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Anne-Laure DE CREM of mevrouw Julie DESSAUCY, attachés bij de directie Politiebeheer ([email protected]).

Heeft u al gesolliciteerd?

De ontvankelijke kandidaturen van de burgemeesters die zich na de oproep van 23 december 2020 hadden kandidaat gesteld, blijven geldig in het kader van de huidige oproep, behalve voor de kandidaten die uitdrukkelijk verzoeken hun kandidatuur in te trekken overeenkomstig de in de nieuwe oproep beschreven modaliteiten.