Circulaire festival gardiennage privé

De omzendbrief SPV07 – Private bewaking bij evenementen en festivals, ondertekend door de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op 29 maart 2018, bevindt zich op www.BeSafe.be.

Deze omzendbrief heeft tot doel nadere toelichting te geven aangaande de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de nieuwe wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (wet private veiligheid) bij evenementen en festivals.

Consulteer de omzendbrief