pictogramme caméra de surveillance

Vandaag, 1 juni 2018, is het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018) bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Ongeacht het type plaats dat men bewaakt (niet-besloten plaats of besloten plaats) of het type bewakingscamera dat men gebruikt (vaste, tijdelijk vaste of mobiele camera), de camerawet legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om een «pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt» aan te brengen. Aan de hand van het pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wat zijn de gevolgen van dit koninklijk besluit?

Sommige vermeldingen die moeten worden aangebraht op het pictogram zijn nieuw (wegens de GDPR en de nieuwigheden van de camerawet).

Gebruikt u reeds een pictogram voor uw bewakingscamera?  Dan zal u de ontbrekende vermeldingen moeten toevoegen binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het besluit van 28 mei 2018 (dit wil zeggen vóór 11 december 2018).

De personen die nieuwe pictogrammen aanbrengen, moeten deze voorschriften onmiddellijk naleven.

Meer info over het pictogram en de vermeldingen

Een vraag over de Camerawet? Stuur ze naar [email protected].