foot

Op donderdag 2 mei is er een ontmoeting geweest tussen de AD Veiligheid & Preventie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB, de federale en de lokale politie. Deze vergadering strekte ertoe overleg te plegen teneinde samen doeltreffende oplossingen te definiëren om het gebruik van pyrotechniek tijdens voetbalwedstrijden te bestrijden.

Hoewel er geen mirakeloplossing bestaat om volledig te verhinderen dat vuurwerk meegebracht wordt en op de tribunes afgestoken wordt, toch kunnen doelgerichte en geïntegreerde maatregelen genomen worden op korte, middellange en lange termijn om de veiligheid van supporters die een voetbalmatch in een feestelijke en positieve sfeer willen bijwonen, te verhogen. 

Voor de start van het volgend seizoen worden de volgende maatregelen getroffen:

  • In het stadion zal het aantal supporters voor 1 steward afnemen van 300 naar 250. Het aantal stewards zal daarom worden verhoogd tijdens voetbalwedstrijden. Het koninklijk besluit wacht op een advies door de Raad van State.
  • De stewards zullen kunnen profiteren van extra opleiding, voornamelijk omtrent de controle van supporters bij de ingang van de stadions. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het opsporen van pyrotechnische middelen.
  • Op 1 juli zal door de Voetbalcel een opleidingsdag worden georganiseerd voor veiligheidsverantwoordelijken uit de competities 1A en 1B.

Het gebruik van vuurwerk om vonken, rook of lawaai te produceren, is geen nieuw fenomeen in de voetbalstadions, maar de incidenten die zich recentelijk hebben voorgedaan tijdens een wedstrijd in eerste afdeling, tonen aan dat deze pyrotechnische middelen niet alleen een impact kunnen hebben op de veiligheid van de supporters, maar ook op het goede verloop van de sportcompetenties.