vigilis

Naar aanleiding van de bekendmaking van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, is het van essentieel belang om een aantal koninklijke besluiten daarop af te stemmen.  

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft dus een nieuw koninklijk besluit opgesteld dat ertoe strekt de modaliteiten betreffende art. 39 van de wet van 2 oktober 2017 met betrekking tot de bankwaarborg vast te leggen.  Dit koninklijk besluit zal het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot uitvoering van de wet van 10 april 1990 opheffen.

Door dit besluit worden diverse aanpassingen en kleine preciseringen aangebracht: 

  • Een wijziging van de modelbrief voor de bankwaarborg, opgelegd aan de ondernemingen van de sector van de private veiligheid.
  • Een overgangsbepaling (art. 8) die de ondernemingen die beschikken over een waarborgbrief overeenkomstig de oude wet (10/04/1990), de mogelijkheid biedt om hun situatie slechts te moeten regulariseren op het ogenblik van de aanvraag van hun vergunning om de activiteit van hun bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst uit te voeren.

Raadpleeg het koninklijk besluit