Annelies Verlinden

Gisteren heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar algemene beleidsnota  voorgesteld aan de Kamer. Zij meet haarzelf de opdracht aan om Politie en Binnenlandse Zaken te versterken, dichter bij de burger te brengen, meer wendbaar te maken en de impact ervan te vergroten. 

De burger zelf is een onmisbare schakel in een veilige samenleving

Veiligheid is niet alleen een taak van onze politie maar ook van elk welwillende burger. Volgens de beleidsverklaring moet burgerparticipatie aangemoedigd worden om de veiligheid in de openbare ruimte te verhogen. De burger kan op verschillende manieren bijdragen aan een veiligere samenleving, onder meer aan de hand van Buurtinformatienetwerken (BIN) en burenbemiddeling.

De lokale overheid blijft een sleutelfiguur in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

“Te vaak nog maken criminele organisaties misbruik van het legaal kader om illegale activiteiten uit te oefenen, denk maar aan witwaspraktijken en mensensmokkel. Een wetgevend initiatief zal genomen worden omtrent bestuurlijke aanpak”, aldus minister Verlinden.

Niet alleen de politie speelt een rol in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit maar ook de lokale overheden. Zij weten wat er speelt op het terrein en beschikken over verschillende verordende en sanctionerende bevoegdheden om te kunnen optreden tegen illegale activiteiten.

Ook GAS-wetgeving en plaatsverboden zullen als hefboom worden gebruikt in de aanpak van criminaliteit. Zij zijn namelijk heel doeltreffend om overlast, geweld en diefstal tegen te gaan.

Opnieuw aantrekkelijk maken van veiligheidsberoepen

De beleidsnota beoogt ook het opnieuw aantrekkelijk maken van de veiligheidsberoepen, denk maar aan politieagenten, gemeenschapswachten, bijzondere veldwachters en bewakingsagenten.

Door deze beroepen opnieuw aantrekkelijk te maken wil de minister het personeelstekort vullen en het respect voor deze beroepen vergroten.

Nuttige links