Voetbal

Waarover gaat het?

Jo Vanhecke was als directeur van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en als voorzitter van het “Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence” van de Raad van Europa een pionier op het vlak van voetbalveiligheid. Ter ere van, en om de nagedachtenis aan Jo Vanhecke levendig te houden, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een Fonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen van het fonds

Het Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan de veiligheid en de sociale cohesie in het voetbal.

Opzet projectoproep 2020

Met de huidige projectoproep mikt het fonds op innovatieve, technologische en digitale projecten die als doel hebben de security, safety en services in het voetbal te verbeteren.

Enkele voorbeelden van thema’s die kunnen uitgewerkt worden in een project:

  • Bannen van pyrotechnische materiaal in en rond het stadion;
  • Het comfort van de supporters verbeteren;
  • Efficiënte opvolging van de Coronaregels;
  • Het voorkomen van en sneller opsporen van racisme en discriminatie;
  • Betere communicatie met de supporters;
  • Het moderniseren van het ticketbeheer, supportersstromen in het stadion

Voorwaarde: het project ontwikkelt een technologische of digitale toepassing en/of stelt een innovatieve aanpak voor.

Voor wie?

De indiener van het project is:

  • Een voetbalclub van één van de volgende reeksen : 1A, 1B of 1ste Nationale, Belgische Super League Vrouwenvoetbal of Tweede nationale vrouwenvoetbal (aangesloten bij een erkende overkoepelende organisatie);
  • Een overkoepelende voetbalorganisatie (Pro League, Nationale Voetballiga, Koninklijke Belgische Voetbalbond, Association des clubs francophones de football, Voetbalfederatie Vlaanderen, Brussels Football Concept, de provinciale secretariaten, een erkende supportersfederatie, …);
  • Vzw’s, stichtingen of verenigingen met een link met voetbalveiligheid;
  • Gevestigd in België en ontwikkelt daar ook het project.

Info en inschrijving

Meer informatie kan je vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting

Voor specifieke vragen:

Ann De Mol - Tel: 02 549 02 64