img

Vandaag gaat de Internationale Week van de Bemiddeling van start. Tijdens deze week, worden de lokale bemiddelingsdiensten in de kijker gezet aan de hand van verschillende acties. Het doel? De bemiddelingscultuur binnen de Belgische gemeenten bevorderen en de toegang van de burgers tot de publieke bemiddelingsdiensten verbeteren. 

Waarom beroep doen op een bemiddelingsdienst? 

Uw buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem verschillende keren gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sedertdien durft u hem niet echt meer aan te spreken maar de gevolgen van enkele nachten zonder rustgevende slaap worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen kan een burenbemiddeling wel helpen. 

Wat houdt burenbemiddeling in?

Bij een burenbemiddeling zoeken de buren gezamenlijk naar een oplossing door middel van een gesprek. Dit gebeurt in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

Een bemiddelaar begeleidt en ondersteunt het gesprek tussen de buren. Hij geeft elke buur de kans om zijn standpunt te verwoorden en neemt zelf geen standpunt in.

Hij zorgt ervoor dat elke buur de belangen van de ander beter kan begrijpen. Hij stimuleert de buren om samen een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. 

Onze acties 

Naar aanleiding van deze internationale bemiddelingsweek hebben de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid & Preventie), de POD Maatschappelijk Integratie en het Belgisch Forum voor Preventie & Veiligheid verschillende acties ondernomen om lokale bemiddelingsdiensten in de kijker te zetten:

Daarnaast heeft de FOD Binnenlandse Zaken twee stappenplannen ontwikkeld ter attentie van de burgers en de lokale overheden met meer uitleg over het bemiddelingsproces en de bemiddelingsdienst. 

Nuttige links