pyro

De Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken keurt de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag aan de stadions van Charleroi en Beerschot-Wilrijk ten stelligste af.

Het valt te betreuren dat de betrokken groepen supporters geen gevolg hebben gegeven aan de talrijke oproepen om in "eigen kot" naar de voetbalwedstrijden te kijken en niet naar het stadion af te zakken.

Bovendien kan het gebruik van pyrotechnische voorwerpen absoluut niet door de beugel. Ook buiten het stadion vormt het gebruik van pyrotechnische voorwerpen een inbreuk op de Voetbalwet. Door hun onbetamelijk gedrag hebben de betrokken supporters de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen ernstig in gevaar gebracht. Vastgestelde inbreuken zullen derhalve met de nodige gestrengheid beteugeld worden.

Tenslotte is het aanstootgevend dat bij één van de clubs deze gedragingen op feestgejuich van de spelers onthaald werden. Dit geeft aan de supporters het verkeerde signaal dat hun gedragingen toelaatbaar zouden zijn hetgeen absoluut niet het geval is. De betrokken voetbalclub en de spelers moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen teneinde dergelijk onbetamelijk gedrag van hun supporters naar de toekomst toe te vermijden.