violence

De isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

Deze maatregelen maken het tegelijk moeilijker voor slachtoffers om hun huisarts te consulteren en zorgen er vaak tegelijk voor dat slachtoffers minder makkelijk klacht indienen bij de politie.  

Op onze webpagina over partnergeweld kan u indien u hulp zoekt verwijzingen naar nuttige websites en telefoonnummers terugvinden, waaronder de site www.1712.be via dewelke u kan mailen en/of chatten, en het bijbehorend telefoonnummer 1712.

Zorg goed voor jullie zelf en jullie naasten!