benor

Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, heeft de overeenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw BENOR bekrachtigd. Het keurmerk BENOR-i3 wordt zo een nieuw instrument voor consumenten, bedrijven en overheden om het risico op inbraak te verkleinen.

In 2018 werd er in België zowat 51 617 keer ingebroken in woningen (21 476 keer in Vlaanderen, 22 917 keer in Wallonië en 7 224 keer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Gemiddeld betekent dit 141 inbraken per dag in ons land. Dat is bijna 32% minder dan in 2012, toen er nog gemiddeld 207 woninginbraken per dag werden vastgesteld. Bovendien waren bedrijven en handelszaken het slachtoffer van ongeveer 11 600 inbraken en kregen overheidsdiensten en gebouwen van de administratie 4 603 keer inbrekers over de vloer (gegevens van de federale politie).

De buit van de inbrekers bestaat meestal uit juwelen en horloges, geld, computers, smartphones en allerlei elektronica.

Er zijn talrijke producten verkrijgbaar die consumenten en bedrijven helpen om zich beter te beschermen of diefstal te voorkomen. De kwaliteit ervan laat echter soms te wensen over. Daarom hebben BENOR en i3 besloten om hun krachten te bundelen. Zij willen de consumenten en professionals helpen om de juiste producten te selecteren voor hun buitendeuren, ramen, garagedeuren… maar ook voor hun sloten, klinken, etc. Deze producten kunnen voortaan een BENOR-i3-certificatie verwerven dat een zeer goede beveiliging gedurende minstens drie minuten garandeert. 95% van de inbrekers geeft hun poging tot inbraak op na drie minuten.

“Indringing in gebouwen blijft helaas een relatief vaak voorkomend misdrijf. Bij een inbraak worden niet alleen waardevolle goederen gestolen. Vaak veroorzaakt dit misdrijf ook angst, soms voor zeer lange periodes, bij mensen die in hun woning ongewenst bezoek hebben gekregen. Inbraakwerende deuren en ramen helpen om inbrekers af te schrikken en vertragen sterk de inbraakpoging. Wanneer een dief vaststelt dat hij er niet in slaagt om snel ergens binnen te dringen, geeft hij zijn poging op. Voor een efficiënte inbraakbescherming is het daarom aangeraden producten te installeren waarvan de betrouwbaarheid wordt gecertificeerd door het BENOR-i3-merk, een vrijwillig keurmerk voor productkwaliteit.”