Bin Plp

De FOD Binnenlandse Zaken blijft inzetten op innovatie in veiligheid en de strijd tegen ondermijning van onze maatschappij door malafide netwerken. Daarom zet de FOD in op een nauwe samenwerking met andere veiligheidsdiensten, de industrie en andere private partners, de kenniscentra, en de burger.

In dat kader ontmoette de AD Veiligheid & Preventie vandaag de vzw BIN Kenniscentrum over een innovatief project voor de Buurtinformatienetwerken, bestaande o.m. uit een digitaal platform en mobiele applicatie die snelle en betrouwbare communicatie evenals het delen van informatie tussen burger, bestuurlijke overheid en politie onderling moeten verbeteren.

Daarnaast zal het platform toelaten om goede praktijken tussen burgers en overheid te delen. Op die manier krijgen burgers en private partners de nodige tools aangereikt om zelf actief mee te werken aan een veiligere samenleving.

Meer informatie over de Buurinformatienetwerken? Surf naar http://kce-bin-plp.be/ of https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk.