plp

De wereldhavenconferentie die elke twee jaar georganiseerd wordt door de IAPH (International Association of Ports and Habors), zal dit jaar plaatsvinden in Guangzhou. Bij deze 30e editie is het BIN van de Antwerpse haven één van de genomineerden voor de "World Ports Sustainability Awards" in de categorie "Safety and Security".

En raad eens? Iedereen kan stemmen voor zijn favoriete project door te surfen naar de website van het WPSP ("World Port Sustainability Program"). Je hebt tot 26 april 2019 om het BIN van de Antwerpse haven te steunen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de wereldconferentie van 6 mei aanstaande in Guangzhou. 

Ik stem voor het BIN van de haven van Antwerpen

Snel even opfrissen: wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de politie en de bestuurlijke overheden met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie.

Een buurtinformatienetwerk is een initiatief waarbij burgers, handelaars, bedrijven, beroeps- en lokale organisaties betrokken worden bij de veiligheid binnen hun eigen woon- en/of werkomgeving. De huidige omzendbrief bevat het reglementair kader voor de buurtinformatienetwerken.

Meer informatie over BIN

Herwerkte wettelijke grondslag

De nieuwe omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken omvat een nieuw reglementair kader voor de werking van een BIN. 

Een van de belangrijkste aanpassingen op de vorige omzendbrief van 2010 zijn de erin opgenomen gedragsregels voor het gebruik van sociale media zoals Whatsapp binnen een BIN.

Verder vind je in de bijlagen 1, 2 en 3:

  • een stappenplan voor de opstart van een BIN;
  • een checklist te hanteren voor het opstellen van een BIN charter; 
  • een gedetailleerd functieprofiel voor de actoren binnen een BIN.

De omzendbrief raadplegen

Meer info?