rookmelder

Hulpverleningszones Vlaams-Brabant Oost, Vesdre-Hoëgne & Plateau en Fluvia winnen elk 500 rookmelders in de rookmelderwedstrijd van FOD Binnenlandse Zaken. Met deze rookmelderwedstrijd beloont de FOD Binnenlandse Zaken hulpverleningszones die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker zetten

De laureaten dienden brandpreventieprojecten in die moeten zorgen voor voldoende en goed werkende rookmelders in woningen. Zo lanceerde Vlaams Brabant Oost een website Leefbrandveilig.be, maakte Vesdre-Hoëgne & Plateau een video over rookmelders en organiseerde Fluvia een pop-upwinkel ‘Brandpreventieadviseur’.

Lees meer op BeSafe.be