foot

De « pyrotechnische » omzendbrief, ontstaan uit een overleg tussen alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van het Belgisch voetbal, wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het doel ervan ? Een maximaal veiligheidsniveau van de supporters garanderen, zowel binnen als buiten de stadions.

Naar aanleiding van de rondetafel van 2 mei laatstleden, in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en alle aanwezige partners betrokken bij de voetbalveiligheid, werd een actieplan overeengekomen om de strijd tegen pyrotechnische middelen in de voetbalstadions te versterken. De « pyrotechnische » omzendbrief is het resultaat van dit overleg, en vermeldt alle initiatieven die door elke partner kunnen of moeten worden genomen op korte, middellange en langere termijn, om het gebruik van de pyrotechnische middelen te bestrijden.

Raadpleeg het persbericht

Raadpleeg de omzendbrief