NP

Nog steeds misschien te weinig bekend, is het nuttig te herinneren aan de essentiële en ontegensprekelijke rol van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) in het politielandschap.

Enerzijds is het een adviesorgaan binnen alle domeinen die betrekking hebben op de Geïntegreerde Politie en meer in het bijzonder op de Lokale Politie.  Anderzijds heeft zij ook tot taak initiatieven te nemen om zowel de werking als de organisatie van de Lokale Politie te verbeteren.  

Voor 2020 heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie gekozen voor een multiformatversie van haar jaarverslag. Deze eerste digitale uitgave, bestemd voor het grote publiek, is een internetversie van een deel van de activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van de Geïntegreerde Politie en meer bepaald voor alle 185 Lokale politiezones.   

Ontdek onze activiteiten in meer detail...