conférence

Op maandag 1 juli organiseert de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken de eerste editie van de Dag van de veiligheid voor de veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalclubs van de divisies D1A en D1B. De doelstelling van deze dag? Samen discussiëren, ideeën uitwisselen over en werken rond kwesties in verband met de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

De voormiddag wordt gewijd aan de problematiek van de pyrotechnische middelen. Eerst en vooral zal de Voetbalcel de resultaten van de enquête voorstellen die tijdens de maand juni bij de veiligheidsverantwoordelijken werd afgenomen. Daarna zal een adviseur van de Nederlandse voetbalbond de aanpak die de bond op het gebied van de veiligheid bij pyrotechnische middelen volgt, toelichten.

Een "World café": nadenken over doeltreffende maatregelen in de strijd tegen de pyrotechniek

Het tweede deel van de voormiddag staat in het teken van een "World café". De veiligheidsverantwoordelijken worden in 4 groepen verdeeld om de volgende thema's te bespreken:

  • Welke maatregelen zouden vóór de wedstrijd doeltreffend kunnen zijn in de strijd tegen pyrotechnische middelen?
  • Welke maatregelen zouden tijdens de wedstrijd doeltreffend kunnen zijn in de strijd tegen pyrotechnische middelen?
  • Welke maatregelen zouden na de wedstrijd doeltreffend kunnen zijn in de strijd tegen pyrotechnische middelen?
  • Welke innovaties zouden kunnen worden ingezet in de strijd tegen pyrotechnische middelen?

Sancties, innovatie en conclusies

Tijdens de namiddag worden zowel de resultaten van de discussies van het World café als van de focus op de burgerrechtelijke uitsluiting, de sancties van de Pro League en de KBVB voorgesteld. De innovatie en de technologie in de voetbalwereld worden ook besproken. 

Ten slotte zet de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken de conclusies van deze eerste editie van de Dag van de veiligheid op een rijtje.

Programma

Meer info over de voetbalwet en de voetbalcel?