innovatie

Op 17 en 18 oktober organiseren de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën een hackaton "Hack4gov" om creatieve en innoverende oplossingen te bedenken voor 6 uitdagingen die door beide FOD's werden voorgesteld.

Een hackathon brengt mensen van verschillende achtergronden samen om in teams oplossingen te creëren voor bepaalde uitdagingen of challenges. In slechts 36 uur krijgt jouw idee concreet vorm en stel je het op dag 2 voor aan een vakjury.

Tijdens deze twee dagen gaan teams samengesteld uit profielen van verschillende achtergronden nadenken om hun creatieve oplossing(en) op 18 oktober in de namiddag te kunnen voorleggen aan de jury.

De Voetbalcel van de AD Veiligheid & Preventie heeft ter gelegenheid van deze Hack4gov een uitdaging voorgesteld aan de deelnemers:  Hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit voetbalstadions houden?

Voetbal moet een feest zijn voor iedereen. Bouw een oplossing waarmee we de informatiedoorstroming kunnen optimaliseren en we bij de toegangscontrole aan de voetbalstadions in real-time en op een gebruiksvriendelijke, maar beveiligde manier kunnen weten wie een stadionverbod heeft om deze mensen uit de stadions te houden.

Meer info op de website van Hack4gov