Gemeenschapswacht

Sinds 1 december zijn de winkels weer open en keert het leven op straat terug. Al blijven er meerdere regels gelden in de publieke ruimte om de coronacrisis het hoofd te bieden. Wat is de rol van de gemeenschapswacht hierin? 

In tijden van covid-19 zijn gemeenten op zoek naar allerlei manieren om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de maatregelen houdt. Gemeenschapswachten spelen hier een onmisbare rol in.

Uiteraard kunnen gemeenschapswachten niet overal worden ingezet. Ze zijn enkel inzetbaar op de openbare weg en de openbare plaatsen die deel uitmaken van het grondgebied van de organiserende gemeente. Zij kunnen dus niet ingezet worden op private, al dan niet publiek toegankelijke, plaatsen, zoals bijvoorbeeld winkels.

Gemeenschapswachten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor:

  • sensibiliseren van de bevolking waarbij bijvoorbeeld folders worden verdeeld/opgehangen,…;
  • sensibiliseren van de bevolking door mondeling informatie te geven;
  • mensen wijzen op bepaald gedrag dat dient nageleefd te worden (in het bijzonder ‘social distancing’);
  • aanwezigheid op markten voor zover het gaat om het toezicht op het naleven van de coronamaatregelen en niet om toegangscontrole (= het beperken van het aantal aanwezigen)
  • door hun aanwezigheid in het straatbeeld zullen burgers de regels meer volgen;
  • bij eventuele conflicten kunnen ze tussen komen en erger voorkomen. Let wel: als de situatie uit de hand dreigt te lopen, dienen ze de politie te contacteren!

De gemeenschapswacht-vaststeller kan dan weer meer repressief optreden. Indien hij inbreuken vaststelt, die zijn opgenomen in het GAS-reglement van de desbetreffende gemeente, kan dit resulteren in een administratieve sanctie.

Nuttige links